Taahhüt Blog

Taahhüt Blog

Satın Alma Sözleşmesinin 3 Tipi

writer_avatar Taahhut.com, 04 Ağustos 2022
satinalmasozlesmeleri

Bir satın alma sözleşmesi, bir alıcı ve bir satıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmadır. İçerisinde, satıcı, alıcıya malzeme sağlamayı veya alıcının projesini üstlenmeyi, belirli teknik özelliklere uymayı ve belirli bir fiyat sunmayı taahhüt eder.
Buna karşılık alıcı, ya tedarikçinin belirli bir hacimdeki teslimatını kabul etmeyi ya da bir proje oluşturma aşamasında oluşan maliyetin masraflarını karşılamayı kabul eder.
Bu sözleşme, müşteri-tedarikçi ilişkisi oluşturulması ve yönetilmesi için zemin sağlar ve tahmin üzerine çalışmayı ortadan kaldırır.
 Bir satın alma sözleşmesinin temeli, alıcı ve satıcı arasındaki ilişkiyi düzenleyen koşulları belirtmeye dayanır. Bir başka deyişle, satın alma sözleşmesi hem alıcının hem de satıcının teslim etmesi beklenen şeyleri ve dolayısıyla birbirlerinden bekleyebileceklerini ortaya koyar.  
  Ulaşılmak istenen hizmetler için, risk toleransına bağlı olarak, tedarikçilerle üzerinde anlaşılabilecek çeşitli türde satın alma sözleşmeleri vardır. Genelde bu sözleşmeler 3 farklı tip olarak karşımıza çıkar. 3 ana başlıkla bu sözleşme tiplerini inceleyebiliriz.

Sabit Fiyat Sözleşmesi

Sabit fiyatlı bir sözleşme, alıcının minimum gerekli stok miktarını sipariş etmesi koşuluyla, alıcının ürün veya hizmetler için belirli bir fiyatlandırma alacağını garanti eder. Sabit fiyatlı sözleşmeler, alıcının satın alma zinciri için kritik önem taşıyan temel malzemeler için idealdir, çünkü sözleşmenin koşullarına uymak kaydıyla, alıcıyı makul fiyatlarla tedarik garantisi veren bir anlaşmaya bağlı tutar.

-Kesin Sabit Fiyat Sözleşmesi
En temel sabit fiyatlı bu sözleşmede, kesin sabit fiyat, alıcı ile tedarikçi arasında, tedarikçinin minimum sipariş hacmi yapacağına ve satıcının bunları belirli bir maliyetle sağlayacağına dair bir garantiye sahiptir.
-Sabit Fiyat ve Teşvik Ücreti Sözleşmesi
Sabit fiyat ve teşvik sözleşmesi, alıcının minimum sipariş miktarı için sabit bir fiyat ödemesini ve ayrıca tedarikçinin sözleşme şartlarını karşılaması hatta üstüne  çıkması  durumunda bir teşvik ödemesini şart koşar.

-Ekonomik Fiyat Ayarlamalı Sabit Fiyat
 EFA Sözleşmesinin temel doğası, sabit sözleşmeye çok benzer. Ancak EFA Sözleşmesinde fiyat ayarlamalarına izin vermek için özel hükümler getirilmiştir. Sözleşmenin başlangıcında, alıcı ve tedarikçi, bu tür fiyat ayarlamaları için önceden tanımlanmış kriterler üzerinde anlaşırlar. Bu, piyasalarda doğal olarak mevcut olan belirsizlikler ve değişkenler nedeniyle yapılır. Pazar dinamikleri ve ekonomik koşullar zamanla değişir. Genellikle, bu sözleşmeler birkaç yılı kapsayan çok uzun bir süre için geçerlidir.

Zaman ve Malzeme Sözleşmeleri

Zaman ve malzeme sözleşmelerinde, belirtilen birim için alıcı tarafından tedarikçiye sabit bir oran ödenmesi gerekmektedir. Belirtilen birim, alıcı ve tedarikçi arasında karşılıklı olarak kararlaştırılan işçilik süresi birimi veya bir malzeme birimi olabilir. İşçilik veya malzeme miktarı başlangıçta belirtilmemiştir. Miktar, gerçek tüketime göre alınır.

Maliyet Geri Ödemeli Sözleşmeler

Maliyeti Geri Ödemeli Sözleşmelerde, alıcının fiili iş maliyetini ve belirlenen iş için tedarikçi ile kararlaştırılan ücreti geri ödemesi gerekir. Belirtilen iş, sözleşme belgesinde genellikle geniş bir ölçekle tanımlanır. Maliyet artı sözleşmesi olarak da adlandırılan bir sözleşme tipidir.

   
 • ESATİNALMA
 • DİJİTALSATİNALMA
 • DİJİTALLESME
 • ELEKTRONİKSATİNALMA
 • STRATEJİKSATİNALMA
 • EİHALE
 • SATİNALMADEPARTMANİ
 • SURDURULEBİLİRSATİNALMA
 • SATİNALMAYONETİMİ
 • ETALEP
 • SOZLESME
 • SATİNALMASOZLESMESİ
blogCardImage

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

satinalmayoneticileri

Satın Alma Yöneticilerini Neden Kimse Anlamıyor?

DEVAMINI OKU
imageCard

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

imageCard

Kraljic Matrisi Nedir, Nasıl Kullanılır?

DEVAMINI OKU