Taahhüt Blog

Taahhüt Blog

Satın Alma Sürecinde Check-Up

writer_avatar Taahhut.com, 28 Mart 2022
satin alma check-up

Satın alma departmanının yeni yöneticisi olduğunuz bir durumda, departmanın hali hazırdaki durumunu ve tedarik potansiyelini değerlendirmeniz gerekebilir. Bu tip bir durumda, beş temel alanı analiz ederek mevcut gelişme potansiyeline ait genel tabloyu görebilirsiniz.

Satın almanın check-up’u da diyebileceğimiz bu alanlar şunlardır:

1. Organizasyonel duruş: Şirketin yönetim yapısı, raporlama kalemleri, görev alanları ve yetkilendirme durumu

2. Personel profili: Ekip üyelerinin eğitimi, becerileri, deneyimi ve yeni yetenekleri elde etme potansiyelleri

3. Stratejik kaynak bulma: Tedarikçi rolleri, süreç ve yeterlilik

4. Paydaş katılımı: Satın alma departmanının temel iş birimlerine ne kadar entegre olduğu

5. Stratejik planlama: Stratejik planlama ve bütçeleme sürecine tam entegrasyon

İngiliz yazar ve düşünür Joseph Hall, “Mükemmellik, zamanın çocuğudur.” demiştir. Satın almanın check-up sürecine de belirli bir zaman ayırabilmek gereklidir. Sonuçlar kusursuz olmak zorunda değildir, tam tersine aksaklık olan alanlar tespit edilirse, ilerleyen zamanlarda bunların düzeltilmesiyle kayda değer bir verimlilik artışı yaşanacaktır. Her alan detaylı ve özenli bir biçimde analiz edilmelidir çünkü tedarik gibi komplike bir süreçte, tüm bu alanların performansı genel performansın belirleyicisi konumundadır.

Yukarıda bahsedilen beş maddeyi kısaca açmak gerekirse; 

Organizasyonel duruş bazında bakıldığında, satın almanın yönetim kurulu düzeyinde bir pozisyon olup olmayacağına dair bir tartışma sürmektedir. Raporlama alanlarının niteliği; işin yapılış şekline, tedarik tabanının göreli kritikliğine ve şirkete maliyetine göre belirlenecektir. Sonuçlar ise bu noktada, yönetimde hangi fonsiyonların temsil edileceği anlamında belirleyici olacaktır.

Satın alma nadiren 'havalı' bir iş olarak kabul edilir. Bu nedenle, profesyonel yetenekleri çekmek için diğerlerinden daha fazla mücadele eder. Stratejik kaynak bulma, çok çeşitli paydaşları etkileme, ayrıntılı analiz yapma, ticari strateji geliştirme, müzakerelere liderlik etme, sözleşme taslakları hazırlama ve karmaşık değişim projelerini yönetme yeteneğine sahip personel ile yüksek beceri seti gerektiren karmaşık bir süreç olduğundan bu durum şaşırtıcıdır.

Yüksek kalitede insan kaynağı bulmaya yatırım yapan şirketlerin, her zaman çok daha yüksek performans ve çeşitli alanlarda daha iyi katılım sergilediklerini görmekteyiz.

Bir şirket içindeki satın alma fonksiyonunun algılanan değerinin önemli bir sağlaması, yıllık stratejik planlama faaliyetlerine katılımının derecesidir. Tedarikten sorumlu üst düzey yönetim için, başarının temel göstergelerinin anlaşılması önemlidir.

Tam bir işlevsel değerlendirme her zaman tavsiye edilir ve sonraki herhangi bir iyileştirme programını şekillendirmek için çok değerli olsa da, satın alma yöneticileri yukarıda ana hatlarıyla belirtilen hususları test ederek hızlı bir başlangıç yapabilir. Sonuçlara göre gerek duyulduğu takdirde, belirli alanlara sonraki süreçte daha fazla odaklanmak mümkündür.

 • DİJİTALSATİNALMA
 • B2B
 • ELEKTRONİKSATİNALMA
 • SATİNALMA
 • STRATEJİKSATİNALMA
 • SATİNALMADEPARTMANİ
 • SİRKETHARCAMALARİ
 • SATİNALMADENETİMİ
 • SATİNALMAYONETİCİLERİ
 • SATİNALMALİDERLERİ
 • SATİNALMAANALİZ
blogCardImage

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

cinsiyete duyarli satin alma

Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Nedir?

DEVAMINI OKU
PAYLAŞ
0 YORUM
0 YORUM
imageCard

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

imageCard

Bir Satın Alma Liderinin Anatomisi

DEVAMINI OKU