Taahhüt Blog

Taahhüt Blog

Cinsiyete Duyarlı Satın Alma Nedir?

writer_avatar Taahhut.com, 28 Mart 2022
cinsiyete duyarli satin alma

“Cinsiyete Duyarlı Satın Alma” ya da ingilizce orijinal ismiyle “Gender Responsive Procurement” kavramı, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesini desteklemek, satın alma sektöründe cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve daha adil toplumlar inşa etmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

Kavramın ilk ortaya çıkışı, UN Women (Birleşmiş Milletler Kadın) biriminin çabalarıyla olmuştur. BM, 2017’den bu yana özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kadın tedarikçileri destekleyecek bir dizi programa imza atmıştır. UN Women ayrıca, toplumsal cinsiyete duyarlı satın almanın uygulanması ve teşvik edilmesi yoluyla sosyoekonomik hedeflere ulaşmak için hükümetler, diğer BM kuruluşları ve şirketler gibi ortaklarına araçlar sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle, toplumsal cinsiyet konularını satın alma süreçlerine dahil etme konusunda öncülük etmiştir.

Cinsiyete Duyarlı Satın Almanın Prensipleri

UN Women'ın kadınlara ait işletme tanımı, yüzde 51'den fazlasına sahip olunan, bir veya daha fazla kadın tarafından yönetilen ve kontrol edilen herhangi bir alandaki tüzel kişiliktir. Kadınlara ait tedarikçi firmaların sınıflandırılması ve verilerinin toplanmasına izin verir, aynı zamanda da kadınlara ait işletmelere yardım ve ayrıcalıklı muameleyi hedefleyerek rekabet etmelerini ve tedarik pazarına girmelerini sağlar.

UN Women’in belirlediği Kadınları Güçlendirme İlkeleri (WEP'ler), işyerinde, pazarda ve toplumda cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini nasıl teşvik edecekleri konusunda iş dünyasına rehberlik eden bir dizi ilkedir.

UN Women tedarikçileri, “CEO destek beyanı”nı imzalayarak WEP'leri uygulamaya davet edilir. 

Güncel verilere göre, dünyada yaklaşık 5.000 CEO WEP'leri benimsemiştir. 

Cinsiyete Duyarlı Satın Almanın Faydaları

Değer temelli şirket kültürü: WEP imzacıları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin işletmeler için olumlu olduğunu düşünür ve bunu kuruluşlarına yerleştirir. WEP'leri satın alma uygulamalarına uyumlu hale getirmek, hatta görünüşte dar kapsamlı olanlar bile, aslında değer zincirinde bir domino etkisine sahip olabilir.

Yeni pazar fırsatları ve daha düşük riskler: Tedarikçi çeşitliliğini ve katılımını teşvik etmek, yeni ürünler, hizmetler ve çözümler yoluyla yenilenmenin itici gücü olur. Bir şirketin mevcut ve potansiyel tedarikçileri arasında hem fiyat hem de hizmet seviyelerinde rekabeti teşvik eder; pazara nüfuzu ve yeni pazarlara erişimi artırır. Tedarikçi çeşitliliği aynı zamanda bir şirketin rekabet avantajının kaynağı olabilir; zira kendini aynı tedarikçilerle kilitlemek riskli bir tercih olabilir.

Marka itibarı ve müşteri sadakati: Çeşitli ve kapsayıcı tedarik zinciri politikalarına ve uygulamalarına sahip şirketler, marka imajlarını ve itibarlarını artırır. Tedarik zincirinde cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ayrıca toplumsal ilişkilerini geliştirir.

“Kadınlardan satın al” yaklaşımı ekonomik büyümeye ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunma potansiyeline sahip olsa da, böyle bir stratejinin toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi üzerindeki etkinliğini değerlendirmek kolay bir iş değildir. Toplumsal cinsiyete duyarlı tedarike yönelik “kadınlardan satın alma” yaklaşımının üç temel nedenden dolayı sınırlamaları vardır.

İlk olarak, bazı hükümetlere ve şirketlere göre kadın işletmelerinin tümü "kadınlara ait" olarak nitelendirilmeye uygun değildir çünkü bu işletmeler tanınmış ilgili ve yetkili bir kuruluş tarafından bu şekilde sertifikalandırılmamaktadır.

İkinci olarak, bir firma sahibinin cinsiyet kimliği, kadın veya erkek çalışanlarının çalışma koşullarına etki etmiyor olabilir. Yöneticinin kadın olması, cinsiyet eşitsizliklerinin ele alındığı veya kadın çalışanların ekonomik olarak güçlendirildiği anlamına gelmez.

Üçüncüsü, cinsiyete duyarlı tedarik, belirli iş kategorilerini diğerlerine göre ayrıcalıklı kıldığı için bazıları tarafından bir tür “pozitif ayrımcılık” olarak yorumlanır. Bu, ihale kanununun ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) anlaşmalarının dilinde, ihale alanının temeli olan liyakat ve adil rekabet ile ayrımcılık yapmama ilkelerine aykırı olarak algılanabilir.

  • ESATİNALMA
  • ELEKTRONİKSATİNALMA
  • SATİNALMA
  • EİHALE
  • SATİNALMADEPARTMANİ
  • SATİNALMADENETİMİ
  • SATİNALMALİDERLERİ
  • GENDERRESPONSİVEPROCUREMENT
blogCardImage

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

saglik sektorunde satin alma

Sağlık Sektöründe Satın Alma

DEVAMINI OKU
PAYLAŞ
0 YORUM
0 YORUM
imageCard

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

imageCard

Satın Alma Sürecinde Check-Up

DEVAMINI OKU