Taahhüt Blog

Taahhüt Blog

Sürdürülebilir Satın Almanın Avantajları

writer_avatar Taahhut.com, 30 Haziran 2021
surdurulebilir satin alma

Satın alma kararlarını doğru bir şekilde almak, uygulamak, avantajlarını kullanmak ve sürdürebilmek için;

Satın alma ve pazarlama departmanlarının yapılanmasının ve kadrolarının tamamlanmış olması; kontrol, analiz ve ölçümleme sistemlerinin çalışır hale getirilmesi gerekir. Hedeflere ulaşmak için organik olarak bir arada ve vasıflı bir bilgi akışına sahip departmanlara sahip olmak önemli rol oynar.

Sürdürülebilir satın almanın avantajlarını sağlamak ve kullanabilmek için;

1-Yıllık Pazarlama Planı ürün bazında miktar, ciro, kâr hedefleri belirlenmiş şekilde hazır olmalıdır. Sezon, mevsim, kampanya ve temaların değişken noktaları ve koşulları da unutulmamalı.

2-Yıllık Satın Alma Planı pazarlama planı hedeflerine uygun olarak ürün bazında miktar, sezon, mevsim ve kampanyalara göre belirlenmeli. Ciro ve kâr hedeflerine göre maliyetler, iskonto talepleri, indirimli dönem, bedelsiz ürün limitleri kesinleştirilmeli. Özel dönemlerin (deprem afet, salgın, savaş vb.) koşulları ve çözümleri tespit edilmeli. Ürün bazında hangi ürünün hangi bölgeden ve hangi tedarikçi veya tedarikçilerden temin edileceğine dair hazırlıklı olunmalı. Tedarikçi aday listesi oluşturulurken Bölgesel veya ulusal tedarikçiler ile bu tedarikçilerin kapasite, nitelik, nicelik, kalite ve saygınlık raporları dikkatle incelenmeli.

Bütün bunlar yapıldıktan sonra satın alma profesyonelleri artık hazırdır ve uygulama aşamasına geçilebilir.

Sürdürülebilir satın alma avantajlarını kullanabilmek için, ürünlerin ve ürünlere itibar eden müşteri yapısı, üretim ve satış süreçlerinin çok iyi biliniyor olması elzemdir. Gözlemler ya da veriler her iki yönde sürekli ve dikkatli olmalıdır. Bu doğrultuda, tedarikçilerin hammadde temin, ürün işleme ve paketleme, depolama, sevk ve ürün teslim süreçlerini de gözlemlemek, kontrol etmek ve ölçmek gerekir.

Esas itibarıyla, sürdürülebilir satın alma, geleneksel satın alma özelliklerini de bünyesinde barındırır. Müzakere, iletişim, uygulama teknikleri, kontrol ve ölçümleme yine esastır. Tedarikçiler ile açık, ayrım yapmadan, rekabete fırsat veren iş ahlakı ve etik değerler karşılıklı olarak en üst düzeyde tutulmalıdır. Dolayısıyla hem satın alma profesyonelinin temsil ettiği firma hem de tedarikçi sürdürülebilir satın alma değerlerine inanmış ve karşılıklı olarak yol almayı kabullenmiş olmalı. Bu nedenle tedarikçiler yakın takibe alınarak tüm negatif etkileri minimize edilirken, aynı şekilde alıcı firma da müzakere, sözleşme, sipariş süreci, mal kabul ve değerlendirme safhalarında tedarikçilerine karşı açık ve ahlaklı davranmalıdır.

Sürdürülebilir Satın Alma Kılavuzu

  • Sözleşmelere en uygun fiyat ve şartların konduğundan ve asgari seviyede etik, insan hakları ve işveren şartlarının sağlandığından emin olunmalı.
  • Küçük ve orta ölçekli müteşebbisler veya bunların bir araya gelmiş kuruluşları ve gönüllü sektör kuruluşları desteklenerek onlara fırsatlar yaratılmalı.
  • Tedarikçilerin işletmelerini gözlemleyerek, toplam kalite ve çevre koruma hususlarında tutum, duyarlılık ve tedbirlerine dair bilgi sahibi olunmalı. Toprağa atılan atıklar, kullanılan enerji modeli, gürültü, radyasyon, atık çöp ve geri dönüşüm hususlarında uygulama ve çözümler göz önünde olmalıdır.
  • Tedarikçilerle müzakerelerden itibaren tüm süreçler sistem içine alınmalıdır. Karşılıklı taahhütler ve aksaklıklar kontrol edilerek tüm sonuçlar puanlama ile kayıt altına alınmalı, çözümler veya hukuki hususlar açık olarak ortaya konmalıdır.
  • ESATİNALMA
  • ELEKTRONİKSATİNALMA
  • SATİNALMA
  • STRATEJİKSATİNALMA
  • SATİNALMADEPARTMANİ
  • SURDURULEBİLİRSATİNALMA
blogCardImage

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

fiyatlandirma yontemleri stratejileri

Fiyatlandırma Yöntemleri ve Stratejileri

DEVAMINI OKU
imageCard

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

imageCard

Satın Alma Ekibi Hangi Şirket Harcamalarını Yönetir?

DEVAMINI OKU