Taahhüt Blog

Taahhüt Blog

Fiyatlandırma Yöntemleri ve Stratejileri

writer_avatar Taahhut.com, 24 Şubat 2021
fiyatlandirma yontemleri stratejileri

Tüm fiyatlama kararları; fiyat esnekliği ve son kullanıcının satın alma alışkanlıkları, algı ve tepkileri dikkate alınarak verilmelidir.

Müşteri segmentasyonu ve fiyat farklılığı kaçınılmaz bir şekilde fiyatlama stratejisinin tam merkezinde yer alır. Müşterilerin algı, ödeme gücü ve satın alma alışkanlıklarındaki farklılıkların fiyatlara yansıtılması gerekir.

Fiyatlandırma strateji ve taktikleri belirlenmeden önce; firmanın ürün ağacı belirlenmeli ve A’dan Z’ye tüm ürünler görülmelidir.

Bu nedenle, tüm ürünlerin kalite standartları , + / - toleransları kayıt altına alınır.

Pazarlama planı sezonsal ve mevsimsel bazda tematik olarak belirlenmelidir. Keza rekabet planı da yerel ve bölgesel olarak, farklı da olsa tüm rakip yapılar dikkate alınarak hazırlanmış olmalı.

Ürün/ürünler miktar, ciro, kâr hedefleri, aktivite ve kampanya bütçeleri de olmazsa olmaz unsurlar arasındadır.

Faaliyet gösterilen sektör itibariyle, en uygun koşulları sağlamak için fiyatlama stratejileri ve taktikleri, toplam kalite standartlarında tüm departmanlarla belirlenebilir.

Maliyet temelli fiyatlandırma: Doğal olarak ürün odaklıdır. Başarıya ulaşmak için satın alma profesyonelinin önündeki planlara sadık kalarak, ürüne ve süreçlere hakim olması gerekir. Perakende sektöründe çoklu mağaza ve ürün gamına sahip işletmelerde kategori bazında farklı fiyatlama uygulamaları yapabilmekte. Bu noktada, toplam hedefe ulaşmak için kategoriler farklı rol üstlenebilir. Son kullanıcı memnuniyeti, sürdürülebilir sadakat, satın alma alışkanlıkları dikkatle ölçülebilmeli, algı ve tepkiler özenle incelenmelidir.

Rakip temelli fiyatlandırma: Sektörel nedenlerle “Rakip temelli fiyatlandırma” modeli seçildiyse özenle hazırlanmış bir rekabet planı profesyonellerin rehberi olacaktır. Bu modelin başarısı sahada kuvvetli olunmasıyla ilişkilidir ancak bu husus artı maliyetler içerir. Rakiplerin çok iyi analiz edilerek fiyatlandırma stratejilerinin sürekli revize edilmesi işletmeye avantaj sağlar zira sahada birden çok rakiple karşı karşıya kalmak yaygın bir durumdur ve rakiplerin müşteri profiline bu açıdan dikkat edilmesi gerekir. Öte yandan, sürekli ve karşılıklı fiyat rekabeti taraflara zarar verir. Keza, algıya dayalı kayıplar da müşteri kaybına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla, uzun vadeli ve sabit fiyat ile satın almalara dikkat edilmeli, rekabet koşulları ışığında tedarikçilerle sözleşme koşulları gözden geçirilerek revize edilmelidir. Bu noktada, rakiplerden bir adım öne geçmek için tedarikçi yapısını genişletmek önem arz eder.

Değer odaklı fiyatlandırma: Kesin olarak müşteri odaklıdır. İşletmenin maliyetleri yerine tüketicilerin ürüne atfettiği değer algısı esas alınarak fiyatlandırma yapılır. Tüketici değer algısı,kabaca bir ürünün rakiplerine göre algıladığı üstünlüklerine biçtiği değeri ifade eder. Tüketicinin değerlendirdiği boyutlar arasında; ürün özellikleri, ürünü elde etme süreci, ürün deneyimi ve maliyetler başlıca unsurlar olarak sayılabilir. Müşteri maliyeti sadece fiyat ile ölçülemediğinden ürünün miktarı ve o miktardan sağladığı fayda ve ürüne ulaşma süresi de önemli bir değerlendirme ölçütüdür. Ürüne ulaşırken alınan hizmetin kalitesi, servis ve ürünün katma değeri müşteri nezdinde en çok dikkat edilen hususlardır. İşletmelerin, değer odaklı olduklarını müşterilere ifade edebilmesi için kampanyalar, reklamlar, tanıtım veya tadım standları gibi araçları etkin olarak kullanması gerekir.

  • SATİNALMA
  • TEDARİKCİ
  • TEDARİKZİNCİRİYONETİMİ
  • FİYATLANDİRMA
  • FİYATLANDİRMAYONTEMLERİ
blogCardImage

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

tedarikci yonetimi

Başarılı Tedarikçi İlişkileri

DEVAMINI OKU
imageCard

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

imageCard

Sürdürülebilir Satın Almanın Avantajları

DEVAMINI OKU