Taahhüt Blog

Taahhüt Blog

Başarılı Tedarikçi İlişkileri

writer_avatar Taahhut.com, 24 Şubat 2021
tedarikci yonetimi

Tedarikçinin Güçlendirilmesi

Tedarikçi; satın alma yapılacağı mal veya hizmetleri sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlardır. Başarılı bir ilişki ve güçlü bir yapı kurmak için tedarikçiler doğru seçilmelidir.

Firmaların tedarikçilerden beklentileri sektör bazında farklı olabilmekte ancak genel olarak tedarikçilerin, esnek, uygun fiyat, kalite uygunluğu, stok taşıma, sevkiyat ve teslimat standartlarına sahip olması önemlidir.

Tedarikçi seçimi genel olarak ürün rekabeti ve riske göre yapılmaktadır. Dolayısıyla satın alma yaparken amaç uzun dönemli ilişki, rekabet gücünü sağlamak ve birlikte iş geliştirmek olmalıdır. Sadece ürün maliyetine bağlı kalmadan, stratejiye uygun kriterlerle tedarikçi seçimi yapmak gerekir.

Tedarikçi seçimi ile ilgili kabul görmüş birçok yaklaşım modeli olmakla birlikte tedarikçiler mutlaka gelişime açık ve istekli, sürdürülebilir satın alma yapılabilecek vasıflara sahip olmalıdır. Toplam kalite anlayışı, üretim hız kabiliyeti ve teslimat zaman/hız özelliği bu anlamda en önemli hususlardır.

Yanlış tedarikçi seçimi, firmalar için önemli finansal ve operasyonel kayıplara neden olur. Tedarikçiler seçilirken, süreci hızlandırmak için tedarikçi değerlendirme ve iş geliştirme prosedürleri inşa edilmelidir. Sağlıklı tedarikçi ilişkileri geliştirmek ve uzun dönemli bir çalışma sisteminin oturtulması için neler yapılması gerektiği konusu şirket gündeminde önemli bir yer işgal eder. Seçim sürecinde tedarikçi değerlendirilmesinde kullanılmak üzere temel kriterler listesi bulunmalıdır.

 • Yüksek performans gösteren tedarik zincirleri çeviktir, talep ve arzda meydana gelen değişikliklere hızla cevap verirler.
 • Tedarik zincirindeki şirketlerin çıkarları uyumlu hale getirilmelidir. Böylelikle şirketler kendi çıkarlarını maksimize ettiğinde zincirin performansını da en üst noktaya taşımış olur. Bu sebeple, tedarikçilerinizin geliştirilmesi çok önemlidir.

Firmalar tedarikçilerini belirli aralıklarla değerlendirmek, değerlendirme sonuçlarına göre başarılı performansları ödüllendirmek, başarısız olanları ise geliştirmek ya da sistemden çıkartmak zorundadırlar. Dolayısıyla tedarikçilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Bunun için;

 • Tedarikçilere, onlardan beklenen saygı seviyesinde mukabele edilmeli ve bu his verilmeli. Tedarikçilere zaman ayırmak, telefon veya e-postalarına cevap vermek, sipariş süreçlerine karşılıklı özen göstermek fark yaratabilir.
 • Karşılıklı beklentilere ve taahhütlere duyarlı ve detaylara hakim olunmalı. Toplantıların ve müzakerelerin sağlıklı ve verimli olmasını sağlanmalı. Performansların karşılıklı olarak yükseltilmesini sağlayacak yöntemler geliştirilmeli.
 • Tedarikçiler, önceden bilgi verilerek ziyaret edilmeli ve karşılıklı yüksek güven ortamı yaratılmalı. Ziyaret sonrasında ilgili personel, sonuç raporuna yansıyan hususlar hakkında bilgilendirilmeli. Farklı birimleri buluşturmak iş birliği sağlar. Buradaki mesaj “Senin yanındayım sana destek için buradayım “olmalı. Sorunlara birlikte çözüm aranmalı ve bu noktada açık, içten ve inandırıcı davranılmalı.
 • Tüm tedarikçileri bir araya getirilerek, üretim operasyonları ve hata oranlarının azaltılmasına yönelik olarak grup şirketleri veya tedarikçiler arasından başarılı uygulamaları anlatan sunumlar hazırlanmalı.
 • Tedarikçilerle karşılıklı bilgi paylaşımı yapılmalı yani bir anlamda sözleşmelerde yer alabilecek şekilde know – how paylaşımının önü açılmalı.
 • Çoklu, tek veya bölgesel tedarikçiler ile çalışma gerekçeleri tedarikçilerle paylaşılmalı.
 • Tek tedarikçi ile çalışma gerekçeleri; Yüksek hacim etkisinin maliyete yansıması, yüksek kalite standartlarına sahip tedarik, ulaştırma maliyeti düşürme kabiliyeti, stok taşıma, envanter azaltma gücü olabilir. Birden fazla tedarikçi ile çalışma gerekçeleri ise; Kurumu güvence altına almak, rekabet avantajı sağlamak, riski bölmek, rekabete dayalı fiyat avantajı sağlamak olabilir.

Tedarikçi seçimi ve geliştirme kriterleri olarak dikkate alınması gereken noktalar sırasız olarak rehber not olarak hazırlanmalıdır. Hangi sektörde, hangi kriterin, hangi sırada olacağına satın alma tarafı karar vermelidir.

Tedarikçi Değerlendirme Kriterleri Neler Olabilir?

üKalite sistemleri

üCoğrafi konumu

üSevkiyat performansı

üÜretim tesisleri ve kapasite

üFiyatlama sistemleri

üTeknik yetkinlik

üKurallara uyum

üFinansal durum

üSektör içi durum (Prestij)

üİş yapma arzusu 

üYönetim ve organizasyon yapısı

üPaketleme kabiliyeti

üPerformans geçmişi

üGeçmişte yapılan iş miktarı

üTaahhüt uyum performansı

üÇevre duyarlılığı/Sürdürülebilirlik arzusu.

 • ESATİNALMA
 • DİJİTALSATİNALMA
 • SATİNALMA
 • STRATEJİKSATİNALMA
 • TEDARİKCİ
 • TEDARİKZİNCİRİYONETİMİ
 • TEDARİKCİYONETİMİ
blogCardImage

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

satin alma becerileri

Şirketler Satın Alma Becerilerini Nasıl Geliştirebilir?

DEVAMINI OKU
imageCard

Merhaba,

Satın alma ve satış profesyonelleri için Taahhüt Blog yayında! Ticaret, stratejik satın alma ve e-ihale dünyasından bilgiler, yenilikler, haberler ile sizinleyiz.

imageCard

Fiyatlandırma Yöntemleri ve Stratejileri

DEVAMINI OKU